Державні посилання

 

 

 

 

ДЕРЖАВНИЙ ФОНД РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

 

http://regionet.org.ua/en/Posibnuk_donorski_ta_investutsiyni_resyrsu_v_sferi_regionalnogo_rozvutky__1247.html#page_title

 

Підтримка політики регіонального розвитку в Україні.  EuropeAid/132810/C/SER/UA

 

Корисна інформація

Проекти рішень сесії сільської ради

 

Україна

                                                           Григорівська сільська рада

Світловодського району Кіровоградської області

                                 ____________     сесія   сьомого  скликання

 

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я

 від      травня    2018 року                                                            №  ____

с.Григорівка

 

Про встановлення ставок та пільг із

сплати податку на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки  на 2019 рік

 

Керуючись статтею 266  Податкового кодексу України, пунктом 24 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Установити на території  Григорівської  сільської ради:

1) ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно з                                      додатком 1;

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 266.4.2

пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, за переліком згідно з

 додатком 2.

2. Затвердити положення  про  сплату  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки згідно з додатком 3.

3. Оприлюднити рішення  відповідно до вимог законодавства .

         4. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань планування бюджету , фінансів ,освіти , культури та спорту ,охорони здоров’я ,соціального захисту населення, побутового , торгового обслуговування , громадського харчування , забезпеченості законності.

5. Рішення набирає чинності з 01  січня 2019 року .

 

             Сільський голова                                        Н.Невкрита

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

Україна

Григорівська сільська рада

Світловодського району Кіровоградської області

_____________ сесія сьомого скликання

 

 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я

 

   від   травня 2018  року                                                               №___

с.Григорівка

 

Про встановлення місцевих податків і

зборів на 2019 рік

 

Відповідно до статті 143 Конституції України, пункту 24 частини 1  статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", керуючись  Податковим кодексом України, враховуючи аналіз регуляторного впливу   постійної комісії сільської ради з питань планування бюджету , фінансів ,освіти , культури та спорту ,охорони здоров’я, соціального захисту населення, побутового , торгового обслуговування , громадського харчування , забезпеченості законності, сільська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Встановити  на території Григорівської сільської ради  наступні місцеві податки і збори на 2019 рік:
    1. Єдиний податок
    2. Транспортний податок

2.Затвердити:                                                                                                                                       2.1.Положення  про єдиний податок (додаток 1)                                                                                         2.2. Положення про транспортний податок (Додаток 2)                                                   

3. Оприлюднити рішення  відповідно до вимог чинного законодавства .

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну  комісію  сільської ради з питань планування бюджету ,фінансів ,освіти , культури та спорту ,охорони здоров’я ,

соціального захисту населення ,побутового ,торгового обслуговування ,громадського харчування , забезпеченості законності.

 

5. Рішення набирає чинності з 01  січня 2019 року .

 

 

    Сільський голова                                       Н.Невкрита

 

комісію з питань планування бюджету , фінансів ,освіти , культури та спорту ,охорони здоров’я ,соціального захисту населення, побутового , торгового обслуговування , громадського харчування , забезпеченості законності.

 

 

 

                                                                                                          ДОДАТОК  1

                                                                                               до     рішення сесії Григорівської  

                                                                                              сільської ради від  ______2018року        

                                                                                              №  ___                                                                                                                                                                                   

ПОЛОЖЕННЯ про єдиний податок 

  І. Платники податку

1. Суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:                                                   1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000гривень;                                                                        2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:                                                                   не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;                                                                обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень.                                                                                           Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна  а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи;                                                                                                                           3) третя група - фізичні особи - підприємці, які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:                                                                                                                           не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 20 осіб;                                                                                 обсяг доходу не перевищує 3000000 гривень;                                                                                           4) четверта група - юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:                       середньооблікова кількість працівників не перевищує 50 осіб;                                                                     обсяг доходу не перевищує 5000000 гривень;

ІІ. Об’єкт та ставки єдиного податку

2.1. Встановити фіксовані ставки єдиного податку  для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:                                                                                                                         1) для першої групи платників єдиного податку -  8 відсотків розміру  прожиткового  мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного)  року ;

2) для другої групи платників єдиного податку -  15 відсотків розміру мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня  податкового (звітного року)

 

3)  для третьої і четвертої груп платників єдиного податку                                                                          3 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з Податковим кодексом; 5 відсотків доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку

Для платників єдиного податку четвертої групи розмір ставок податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та становить (у відсотках бази оподаткування):                                                                • для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, а також сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту) - 0,95;                                                                                                                                                                                                                                                              •для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях) - 0,57;                                                                                                                                                                                                                                                                       • для земель водного фонду - 2,43;                                                                                                              •для сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту, - 6,33.

ІІІ. Податковий (звітний) період
3.1. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першоїгрупи є календарний рік.Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку другої – четвертої  групи є календарний квартал.

3.2. Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду.

3.3. Для суб'єктів господарювання, які перейшли на сплату єдиного податку із сплати інших податків і зборів, встановлених цим Кодексом, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, що настає за наступним податковим (звітним) кварталом, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку, і закінчується останнім календарним днем останнього місяця такого періоду.

3.4. Для зареєстрованих в установленому порядку фізичних осіб - підприємців, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку.                   3.5. У разі державної реєстрації припинення юридичних осіб та державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, які є платниками єдиного податку, останнім податковим (звітним) періодом вважається період, у якому подано до контролюючого органу заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з припиненням провадження господарської діяльності.                                                                           3.6. У разі зміни податкової адреси платника єдиного податку останнім податковим (звітним) періодом за такою адресою вважається період, у якому подано до контролюючого органу заяву щодо зміни податкової адреси.

 ІV. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку
4.1. Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.У разі якщо сільська  рада приймає рішення щодо зміни раніше встановлених ставок єдиного податку, єдиний податок сплачується за такими ставками у порядку та строки, визначені підпунктом 12.3.4  пункту 12.3 статті 12 Податкового Кодексу України.

 Платники єдиного податку третьої – четвертої  груп сплачують єдиний податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

4.2. Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої груп здійснюється контролюючими органами на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності.

4.3. Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

V. Відповідальність платників податку

5 .Відновідальність платника єдиного податку визначено статтею 300 Податкового кодексу України.

 

____________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                ДОДАТОК  2         

                                                                                                            до рішення  Григорівської сільської                       

                                                                                             ради  ___           2018 року  № ___      

                                                                                  

ПОЛОЖЕННЯ

про транспортний податок

І. Платники податку

    1.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до пункту 2.1 цього положення є об’єктами оподаткування

ІІ. Об’єкт оподаткування 

  1. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше 5 років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад  375  розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Розділ ІІІ. База оподаткування

3.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 2.1. Розділу ІІ цього Положення.

Розділ ІV. Ставка податку

4.1. Ставку  податку встановити  з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до пункту 2.1.

Розділ V. Податковий період

5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

Розділ VІ.Порядок обчислення та  сплати податку

6.1. Порядок  обчислення та сплати податку визначається пунктом 6 статтею 267 Податкового кодексу України

Розділ VІ. Строки та порядок сплати податку

6.1. Транспортний податок сплачується:а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації".

6.2. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

_____________________

 

                                                                                       

 

 


 УКРАЇНА                                                                                                                                                                 ГРИГОРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА                                                                       СВІТЛОВОДСЬКОГО  РАЙОНУ  КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

____________________ СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

від   травня  2018 року                                                                              №      

с.Григорівка

Про встановлення ставок та пільг із

сплати земельного податку на 2019 рік

на території Григорівської сільської ради

Світловодського району

Кіровоградської області

 

           Керуючись абзацами другим і третім пункту 284.1 статті 284, статтями 265.1.3, 269, 270, 271, 273, 274, 277, 281, 282, 283, 285, 286, 287 Податкового кодексу України, Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 року № 71-VIII, Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» від 20.12.2016 року              № 1791-VIII, пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», технічною документацією з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Григорівської сільської ради, а саме сіл: Григорівка, Яремівка, Кобзарівка, Оврагове, Перехрестівка, виготовленою ДП «Кіровоградський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», затвердженою рішенням сільської ради                                     від  25.06.2013р.  № 178, сільська рада

 

                                                                   В И Р І Ш И ЛА :

          1. Встановити на території Григорівської сільської ради:

          1) ставки земельного податку згідно з додатком 1;

          2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.

          2. Затвердити Положення про оподаткування земельним податком на території Григорівської сільської ради на 2019 рік  згідно з додатком 3.

           3. Ставки земельного податку на 2019 рік застосовувати згідно технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Григорівської сільської ради, а саме сіл: Григорівка, Яремівка, Кобзарівка, Оврагове, Перехрестівка, з урахуванням коефіцієнтів індексації нормативної грошової оцінки земельних ділянок, які встановлені законодавством України.

           4. Секретарю сільської ради Холодовій Н.Г. забезпечити оприлюднення даного рішення в засобах масової інформації до 15 липня 2018 року.

           5. Землевпоряднику сільської ради Боклажук О.В. направити копію даного рішення до Світловодського відділення Олександрійської  ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області.

           6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища, адміністративного устрою, будівництва, житлово-комунального господарства.

           7. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2019 року. 

                             Сільський голова                          Н.Невкрита

                                                                                                                      Додаток 1

                                                                                                до рішення про встановлення ставок  

                                                                                                та пільг із сплати земельного податку

 

                                                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                             рішенням Григорівської сільської ради 

                                                                                             від                    2018 року  №

 

СТАВКИ

земельного податку1

 

Ставки встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію з 01 січня 2019 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

3500000000

3525200000

3525281800

Григорівська сільська рада Світловодського району Кіровоградської області

 

 

 

 

Вид цільового призначення земель2

Ставки податку3

(відсотків нормативної грошової оцінки)

за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

 

код2

 

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

для юридичних осіб

для фізичних осіб

01

Землі сільськогосподарського призначення

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва4

1,000

0,500

1,000

0,500

01.02

Для ведення фермерського господарства4

1,000

0,500

1,000

0,500

01.03

Для ведення особистого селянського господарства4

1,000

0,500

1,000

0,500

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства4

1,000

0,500

1,000

0,500

01.05

Для індивідуального садівництва4

1,000

0,500

1,000

0,500

01.06

Для колективного садівництва4

1,000

0,500

1,000

0,500

01.07

Для городництва4

1,000

0,500

1,000

0,500

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби4

1,000

0,500

1,000

0,500

01.09

Для дослідних і навчальних цілей

1,000

0,500

1,000

0,500

01.10

Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства

1,000

0,500

1,000

0,500

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві

1,000

0,500

1,000

0,500

01.12

Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції

 

1,000

 

0,500

 

1,000

 

0,500

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення

1,000

0,500

1,000

0,500

01.14

Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

-

 

-

 

-

 

-

 

 

 

Вид цільового призначення земель2

Ставки податку3

(відсотків нормативної грошової оцінки)

за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

 

код2

 

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

для юридичних осіб

для фізичних осіб

02

Землі житлової забудови

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4

 

1,000

 

0,050

 

-

 

-

02.02

Для колективного житлового будівництва4

1,000

0,050

-

-

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

1,000

0,050

-

-

02.04

Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання

1,000

0,050

-

-

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів

1,000

0,050

-

-

02.06

Для колективного гаражного будівництва

1,000

0,050

-

-

02.07

Для іншої житлової забудови 

1,000

0,050

-

-

02.08

Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

1,000

 

0,050

 

-

 

-

03

Землі громадської забудови

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування4

 

1,000

 

0,050

 

-

 

-

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти4

1,000

0,050

-

-

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги4

 

1,000

 

0,050

 

-

 

-

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій4

 

1,000

 

0,050

 

-

 

-

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування4

 

1,000

 

0,050

 

-

 

-

03.06

Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів4

 

1,000

 

0,050

 

-

 

-

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

1,000

0,050

-

-

03.08

Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування

 

1,000

 

0,050

 

-

 

-

03.09

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ

1,000

0,050

-

-

03.10

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури

1,000

0,050

-

-

 

 

 

Вид цільового призначення земель2

Ставки податку3

(відсотків нормативної грошової оцінки)

за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

 

код2

 

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

для юридичних осіб

для фізичних осіб

03.11

Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки

1,000

0,050

-

-

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування

 

1,000

 

0,050

 

-

 

-

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування 

 

1,000

 

0,050

 

-

 

-

03.14

Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС4

1,000

0,050

-

-

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 

1,000

0,050

-

-

03.16

Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

-

 

-

 

-

 

-

04

Землі природно-заповідного фонду

04.01

Для збереження та використання біосферних заповідників

-

-

-

-

04.02

Для збереження та використання природних заповідників4

-

-

-

-

04.03

Для збереження та використання національних природних парків4

-

-

-

-

04.04

Для збереження та використання ботанічних садів4

-

-

-

-

04.05

Для збереження та використання зоологічних парків

-

-

-

-

04.06

Для збереження та використання дендрологічних парків

-

-

-

-

04.07

Для збереження та використання парків - пам’яток садово-паркового мистецтва

 

-

 

-

 

-

 

-

04.08

Для збереження та використання заказників

-

-

-

-

04.09

Для збереження та використання заповідних урочищ

-

-

-

-

04.10

Для збереження та використання пам’яток природи

-

-

-

-

04.11

Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків

-

-

-

-

05

Землі іншого природоохоронного призначення

06

Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися
для профілактики захворювань і лікування людей)

06.01

Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів4

 

 

-

 

-

 

-

 

-

 

 

 

Вид цільового призначення земель2

Ставки податку3

(відсотків нормативної грошової оцінки)

за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

 

код2

 

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

для юридичних осіб

для фізичних осіб

06.02

Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів

1,000

0,050

5,000

5,000

06.03

Для інших оздоровчих цілей

1,000

0,050

5,000

5,000

06.04

Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

-

 

-

 

-

 

-

07

Землі рекреаційного призначення

07.01

Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення4

-

-

-

-

07.02

Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту4

-

-

-

-

07.03

Для індивідуального дачного будівництва

1,000

0,050

5,000

5,000

07.04

Для колективного дачного будівництва 

1,000

0,050

5,000

5,000

07.05

Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

-

 

-

 

-

 

-

08

Землі історико-культурного призначення

08.01

Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини 

1,000

0,050

5,000

5,000

08.02

Для розміщення та обслуговування музейних закладів

1,000

0,050

5,000

5,000

08.03

Для іншого історико-культурного призначення

1,000

0,050

5,000

5,000

08.04

Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

-

 

-

 

-

 

-

09

Землі лісогосподарського призначення

09.01

Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг 

1,000

0,050

5,000

5,000

09.02

Для іншого лісогосподарського призначення

1,000

0,050

5,000

5,000

09.03

Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

-

 

-

 

-

 

-

10

Землі водного фонду

10.01

Для експлуатації та догляду за водними об’єктами

1,000

0,050

5,000

5,000

10.02

Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами

1,000

0,050

5,000

5,000

10.03

Для експлуатації та догляду за смугами відведення

1,000

0,050

5,000

5,000

10.04

Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водого-сподарськими спорудами і каналами

 

1,000

 

0,050

 

5,000

 

5,000

 

 

 

Вид цільового призначення земель2

Ставки податку3

(відсотків нормативної грошової оцінки)

за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

 

код2

 

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

для юридичних осіб

для фізичних осіб

10.05

Для догляду за береговими смугами водних шляхів

1,000

0,050

5,000

5,000

10.06

Для сінокосіння

1,000

0,050

5,000

5,000

10.07

Для рибогосподарських потреб

1,000

0,050

5,000

5,000

10.08

Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей

 

1,000

 

0,050

 

5,000

 

5,000

10.09

Для проведення науково-дослідних робіт

1,000

0,050

5,000

5,000

10.10

Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд

 

1,000

 

0,050

 

5,000

 

5,000

10.11

Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів

 

 

1,000

 

 

0,050

 

 

5,000

 

 

5,000

10.12

Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

-

 

-

 

-

 

-

11

Землі промисловості

11.01

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами 

 

1,000

 

0,050

 

5,000

 

5,000

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

 

 

1,000

 

 

0,050

 

 

5,000

 

 

5,000

11.03

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств

 

1,000

 

0,050

 

5,000

 

5,000

11.04

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)

 

 

 

1,000

 

 

 

0,050

 

 

 

5,000

 

 

 

5,000

11.05

Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

Вид цільового призначення земель2

Ставки податку3

(відсотків нормативної грошової оцінки)

за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

 

код2

 

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

для юридичних осіб

для фізичних осіб

12

Землі транспорту

12.01

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту

 

1,000

 

0,050

 

5,000

 

5,000

12.02

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту 

 

1,000

 

0,050

 

5,000

 

5,000

12.03

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту 

 

1,000

 

0,050

 

5,000

 

5,000

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства4

 

-

 

-

 

-

 

-

12.05

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту

 

1,000

 

0,050

 

5,000

 

5,000

12.06

Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту

1,000

0,050

5,000

5,000

12.07

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту

 

1,000

 

0,050

 

5,000

 

5,000

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій

 

1,000

 

0,050

 

5,000

 

5,000

12.09

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту

 

1,000

 

0,050

 

5,000

 

5,000

12.10

Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

-

 

-

 

-

 

-

13

Землі зв’язку

13.01

Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій

1,000

0,050

5,000

5,000

13.02

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку

 

1,000

 

0,050

 

5,000

 

5,000

13.03

Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку

1,000

0,050

5,000

5,000

13.04

Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

Вид цільового призначення земель2

Ставки податку3

(відсотків нормативної грошової оцінки)

за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

 

код2

 

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

для юридичних осіб

для фізичних осіб

14

Землі енергетики

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій 

 

 

1,000

 

 

0,050

 

 

5,000

 

 

5,000

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії

 

1,000

 

0,050

 

5,000

 

5,000

14.03

Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

-

 

-

 

-

 

-

15

Землі оборони

15.01

Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил4

-

-

-

-

15.02

Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії4

 

-

 

-

 

-

 

-

15.03

Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби4

-

-

-

-

15.04

Для розміщення та постійної діяльності СБУ4

-

-

-

-

15.05

Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби4

-

-

-

-

15.06

Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки4

 

-

 

-

 

-

 

-

15.07

Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань4

 

-

 

-

 

-

 

-

15.08

Для цілей підрозділів 15.01-15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

-

 

-

 

-

 

-

16

Землі запасу

 

 

 

 

17

Землі резервного фонду

 

 

 

 

18

Землі загального користування4

 

 

 

 

19

Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

-

 

-

 

-

 

-

__________

1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються  окремими додатками.

2 Вид цільового призначення земель зазначається згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою наказом Держкомзему від 23 липня 2010 р. № 548.

3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 274 і 277 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.

4 Земельні ділянки, що класифікуються за кодами цього підрозділу, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування земельним податком відповідно до норм статей 281-283 Податкового кодексу України.

               5 Не підлягають оподаткуванню земельними податком земельні ділянки зазначені в статті 283 Податкового кодексу України.

 

 

 

         Секретар сільської ради                             Н.Холодова

 

 

                                                                                                                                              ДОДАТОК  1

до рішення  Григорівської сільської ради

                                                                                                                                                                              сьомого скликання від_       2018 року

                                                                                                                                   №_____

 

Ставки1
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

на  2019 рік,

введені в дію з 01.01.2019 року

Адміністративно-територіальна одиниця,
на яку поширюється дія рішення органу місцевого самоврядування:

Код області2

Код району2

Код КОАТУУ2

Назва2

3500000000

3525200000

3525281800

Григорівська сільська рада Світловодського району Кіровоградської області

 

Класифікація будівель та споруд3

Ставки податку4
(% розміру мінімальної заробітної плати)

за 1 кв. м

Код3

Назва3

для

юридичних осіб

для

фізичних осіб

 

 

1 зона*

2 зона*

3 зона*

1 зона*

2 зона*

3 зона*

1

2

3

4

5

6

7

8

11 

Будівлі житлові 

х

х

х

х

х

х

111 

Будинки одноквартирні 

х

х

х

х

х

х

1110 

Будинки одноквартирні5

х

х

х

х

х

х

1110.1 

Будинки одноквартирні масової забудови 

0,250

 

 

0,200

 

 

1110.2 

Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності 

0,250

 

 

0,200

 

 

1110.3 

Будинки садибного типу 

0,250

 

 

0,200

 

 

1110.4 

Будинки дачні та садові 

0,250

 

 

0,200

 

 

112 

Будинки з двома та більше квартирами 5

х

х

х

х

х

х

1121 

Будинки з двома квартирами 5

х

х

х

х

х

х

1121.1 

Будинки двоквартирні масової забудови 

0,250

 

 

0,200

 

 

1121.2 

Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності 

0,250

 

 

0,200

 

 

1122 

Будинки з трьома та більше квартирами 5

х

х

х

х

х

х

1122.1 

Будинки багатоквартирні масової забудови 

0,250

 

 

0,200

 

 

1122.2 

Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні 

0,250

 

 

0,200

 

 

1122.3 

Будинки житлові готельного типу 

х

 

 

х

 

 

113 

Гуртожитки5 

х

х

х

х

х

х

1130.1 

Гуртожитки для робітників та службовців 

0,000

 

 

0,000

 

 

1130.2 

Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів 5

0,000

 

 

0,000

 

 

1130.3 

Гуртожитки для учнів навчальних закладів 5

0,000

 

 

0,000

 

 

1130.4 

Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів5 

0,000

 

 

0,000

 

 

1130.5 

Будинки дитини та сирітські будинки 5

0,000

 

 

0,000

 

 

1130.6 

Будинки для біженців, притулки для бездомних5

0,000

 

 

0,000

 

 

1130.9 

Будинки для колективного проживання інші 

0,000

 

 

0,000

 

 

12 

Будівлі нежитлові 

х

х

х

х

х

х

121 

Готелі, ресторани та подібні будівлі 

х

х

х

х

х

х

1211 

Будівлі готельні 

х

х

х

х

х

х

1211.1 

Готелі 

х

 

 

х

 

 

1211.2 

Мотелі 

х

 

 

х

 

 

1211.3 

Кемпінги 

х

 

 

х

 

 

1211.4 

Пансіонати 

х

 

 

х

 

 

1211.5 

Ресторани та бари 

0,250

 

 

0,200

 

 

1212 

Інші будівлі для тимчасового проживання 

х

х

х

х

х

х

1212.1 

Туристичні бази та гірські притулки 

х

 

 

х

 

 

1212.2 

Дитячі та сімейні табори відпочинку 

х

 

 

х

 

 

1212.3 

Центри та будинки відпочинку 

х

 

 

х

 

 

1212.9 

Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше 

х

 

 

х

 

 

122 

Будівлі офісні 

х

х

х

х

х

х

1220 

Будівлі офісні5 

х

х

х

х

х

х

1220.1 

Будівлі органів державного та місцевого управління5 

0,000

 

 

0,000

 

 

1220.2 

Будівлі фінансового обслуговування 

0,000

 

 

0,000

 

 

1220.3 

Будівлі органів правосуддя5

0,000

 

 

0,000

 

 

1220.4 

Будівлі закордонних представництв 5

0,000

 

 

0,000

 

 

1220.5 

Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств 

0,000

 

 

0,000

 

 

1220.9 

Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші 

0,000

 

 

0,000

 

 

123 

Будівлі торговельні 

х

х

х

х

х

х

1230 

Будівлі торговельні 

х

х

х

х

х

х

1230.1 

Торгові центри, універмаги, магазини 

0,200

 

 

0,200

 

 

1230.2 

Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків 5

0,000

 

 

0,000

 

 

1230.3 

Станції технічного обслуговування автомобілів 

0,200

 

 

0,200

 

 

1230.4 

Їдальні, кафе, закусочні та т. ін. 

0,200

 

 

0,200

 

 

1230.5 

Бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування 

0,200

 

 

0,200

 

 

1230.6 

Будівлі підприємств побутового обслуговування 

0.200

 

 

0,200

 

 

1230.9 

Будівлі торговельні інші 

0,200

 

 

0,200

 

 

124 

Будівлі транспорту та засобів зв'язку 

х

х

х

х

х

х

1241 

Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв'язку та пов'язані з ними будівлі 

х

х

х

х

х

х

1241.1 

Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту 

0,000

 

 

0,000

 

 

1241.2 

Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту 

0,000

 

 

0,000

 

 

1241.3 

Будівлі міського електротранспорту 

0,000

 

 

0,000

 

 

1241.4 

Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту 

0,000

 

 

0,000

 

 

1241.5 

Морські та річкові вокзали, маяки та пов'язані з ними будівлі 

0,000

 

 

0,000

 

 

1241.6 

Будівлі станцій підвісних та канатних доріг 

0,000

 

 

0,000

 

 

1241.7 

Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів та т. ін. 

0,000

 

 

0,000

 

 

1241.8 

Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо 

0,000

 

 

0,000

 

 

1241.9 

Будівлі транспорту та засобів зв'язку інші 

0,000

 

 

0,000

 

 

1242 

Гаражі 

х

х

х

х

х

х

1242.1 

Гаражі наземні 

0,100

 

 

0,100

 

 

1242.2 

Гаражі підземні 

0,100

 

 

0,100

 

 

1242.3 

Стоянки автомобільні криті 

0,000

 

 

0,000

 

 

1242.4 

Навіси для велосипедів 

0,000

 

 

0,100

 

 

125 

Будівлі промислові та склади 

0,250

   

0,200

х

х

1251 

Будівлі промислові5

х

х

х

х

х

х

1251.1 

Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості5 

0,000

 

 

0,000

 

 

1251.2 

Будівлі підприємств чорної металургії 5

0,000

 

 

0,000

 

 

1251.3 

Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості 5

0,000

 

 

0,000

 

 

1251.4 

Будівлі підприємств легкої промисловості5 

0,000

 

 

0,000

 

 

1251.5 

Будівлі підприємств харчової промисловості5

0,250

 

 

0,200

 

 

1251.6 

Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості5 

0,000

 

 

0,000

 

 

1251.7 

Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості5 

0,000

 

 

0,000

 

 

1251.8 

Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості5 

0,000

 

 

0,000

 

 

1251.9 

Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне 5

0,000

 

 

0,000

 

 

1252 

Резервуари, силоси та склади5

х

х

х

х

х

х

1252.1 

Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу 

0,000

 

 

0,000

 

 

1252.2 

Резервуари та ємності інші 

0,000

 

 

0,000

 

 

1252.3 

Силоси для зерна 

0,000

 

 

0,000

 

 

1252.4 

Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів 

0,000

 

 

0,000

 

 

1252.5 

Склади спеціальні товарні 

0,000

 

 

0,000

 

 

1252.6 

Холодильники 

0,000

 

 

0,000

 

 

1252.7 

Складські майданчики 

0,000

 

 

0,000

 

 

1252.8 

Склади універсальні 

0,000

 

 

0,000

 

 

1252.9 

Склади та сховища інші5 

0,000

 

 

0,000

 

 

126 

Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення 

х

х

х

х

х

х

1261 

Будівлі для публічних виступів 

х

х

х

х

х

х

1261.1 

Театри, кінотеатри та концертні зали 

0,000

 

 

0,000

 

 

1261.2 

Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів 

0,000

 

 

0,000

 

 

1261.3 

Цирки 

0,000

 

 

0,000

 

 

1261.4 

Казино, ігорні будинки 

0,000

 

 

0,000

 

 

1261.5 

Музичні та танцювальні зали, дискотеки 

0,000

 

 

0,000

 

 

1261.9 

Будівлі для публічних виступів інші 

0,000

 

 

0,000

 

 

1262 

Музеї та бібліотеки 

х

х

х

х

х

х

1262.1 

Музеї та художні галереї5

0,000

 

 

0,000

 

 

1262.2 

Бібліотеки, книгосховища 5

0,000

 

 

0,000

 

 

1262.3 

Технічні центри

0,000

 

 

0,000

 

 

1262.4 

Планетарії5

0,000

 

 

0,000

 

 

1262.5 

Будівлі архівів5 

0,000

 

 

0,000

 

 

1262.6 

Будівлі зоологічних та ботанічних садів5 

0,000

 

 

0,000

 

 

1263 

Будівлі навчальних та дослідних закладів5 

х

х

х

х

х

х

1263.1 

Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ 

0,000

 

 

0,000

 

 

1263.2 

Будівлі вищих навчальних закладів 

0,000

 

 

0,000

 

 

1263.3 

Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів5  

0,000

 

 

0,000

 

 

1263.4 

Будівлі професійно-технічних навчальних закладів5 

0,000

 

 

0,000

 

 

1263.5 

Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів5 

0,000

 

 

0,000

 

 

1263.6 

Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з фізичними або розумовими вадами 5

0,000

 

 

0,000

 

 

1263.7 

Будівлі закладів з фахової перепідготовки 

0,000

 

 

0,000

 

 

1263.8 

Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій 5

0,000

 

 

0,000

 

 

1263.9 

Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші 5

0,000

 

 

0,000

 

 

1264 

Будівлі лікарень та оздоровчих закладів 

х

х

х

х

х

х

1264.1 

Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів 5

0,000

 

 

0,000

 

 

1264.2 

Лікарні профільні, диспансери5 

0,000

 

 

0,000

 

 

1264.3 

Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки 5

0,000

 

 

0,000

 

 

1264.4 

Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації5 

0,000

 

 

0,000

 

 

1264.5 

Шпиталі виправних закладів, в'язниць та збройних сил 5

0,000

 

 

0,000

 

 

1264.6 

Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації5

0,000

 

 

0,000

 

 

1264.9 

Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші5 

0,000

 

 

0,000

 

 

1265 

Зали спортивні5 

х

х

х

х

х

х

1265.1 

Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні та т. ін. 

0,000

 

 

0,000

 

 

1265.2 

Басейни криті для плавання 

0,000

 

 

0,000

 

 

1265.3 

Хокейні та льодові стадіони криті 

0,000

 

 

0,000

 

 

1265.4 

Манежі легкоатлетичні 

0,000

 

 

0,000

 

 

1265.5 

Тири 

0,000

 

 

0,000

 

 

1265.9 

Зали спортивні інші 

0,000

 

 

0,000

 

 

127 

Будівлі нежитлові інші 

0,250

х

х

0,200

х

х

1271 

Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства5 

х

х

х

х

х

х

1271.1 

Будівлі для тваринництва5 

0,000

 

 

0,000

 

 

1271.2 

Будівлі для птахівництва5 

0,000

 

 

0,000

 

 

1271.3 

Будівлі для зберігання зерна 5

0,000

 

 

0,000

 

 

1271.4 

Будівлі силосні та сінажні5 

0,000

 

 

0,000

 

 

1271.5 

Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства5 

0,000

 

 

0,000

 

 

1271.6 

Будівлі тепличного господарства5 

0,000

 

 

0,000

 

 

1271.7 

Будівлі рибного господарства5 

0,000

 

 

0,000

 

 

1271.8 

Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва5 

0,000

 

 

0,000

 

 

1271.9 

Будівлі сільськогосподарського призначення інші 5

0,000

 

 

0,000

 

 

1272 

Будівлі для культової та релігійної діяльності5

х

х

х

х

х

х

1272.1 

Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги та т. ін. 5

0,000

 

 

0,000

 

 

1272.2 

Похоронні бюро та ритуальні зали 

0,000

 

 

0,000

 

 

1272.3 

Цвинтарі та крематорії 5

0,000

 

 

0,000

 

 

1273 

Пам'ятки історичні та такі, що охороняються державою 5

х

х

х

х

х

х

1273.1 

Пам’ятки історії та архітектури 5

 

 

 

 

 

 

1273.2 

Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою5 

0,000

 

 

0,000

 

 

1273.3 

Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї 5

0,000

 

 

0,000

 

 

1274 

Будівлі інші, не класифіковані раніше 5

х

х

х

х

х

х

1274.1 

Казарми збройних сил 5

0,000

 

 

0,000

 

 

1274.2 

Будівлі міліцейських та пожежних служб5 

0,000

 

 

0,000

 

 

1274.3 

Будівлі виправних закладів, в'язниць та слідчих ізоляторів5 

0,000

 

 

0,000

 

 

1274.4 

Будівлі лазень та пралень 

0,000

 

 

0,000

 

 

1274.5 

Будівлі з облаштування населених пунктів 

0,000

 

 

0,000

 

 

_________________

1,2,3,4,5- зазначено відповідно до  типового рішення затвердженого постановою  Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 483 "Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки"

 

                           ДОДАТОК  2                          

                                                                                                       до рішення Григорівської  сільської ради                   

                                                                                          сьомого скликання  

                                                                                  від ____ _____________ 2018р.   №-____

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

Пільги встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію  з 01 січня  2019 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

3500000000

3525200000

3525281800

Григорівська сільська рада Світловодського району Кіровоградської області

 

 

 

 

База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, у тому числі їх часток, що перебуває у власності фізичної або юридичної особи - платника податку, зменшується:

Об’єкти нерухомості

розмір

для квартири/квартир

на 60 кв. метрів

для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості

на 120 кв. метрів

для різних видів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/ квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток

на 180 кв. метрів

Зменшення надається один раз за базовий податковий (звітний) період (рік).

Група платників, категорія/класифікація
будівель та споруд

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

фізичні  особи , які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років

50

учасники  бойових дій та учасники бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і  брали безпосередню участь в антитерористичній операції

50

інваліди  І та ІІ груп

50

фізичні  особи - на площу господарських (присадибних) будівель, до яких належать сараї та хліви,     що    використовуються для утримання свійської худоби та   птиці для власного споживання, вбиральні, погреби, навіси

100

 

                                                                                   ДОДАТОК  3

                                                                до     рішення  Григорівської сільської     ради

                                                               сьомого скликання

                                                                від  __________2018 року  № ____

ПОЛОЖЕННЯ

по сплаті    податку  на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

І.Платники податку

   1.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

    1.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

ІІ. Об’єкт оподаткування

2.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

 2.2. Не є об’єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської  ради;

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

 є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;и) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність.

ІІІ. База оподаткування                                                       

    3.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

3.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

3.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

ІV. Порядок обчислення суми податку

4. Порядок обчислення суми податку визначено  пунктами 266.7, 266.8 статті  266 Податкового  кодексу України.

V. Порядок та строки сплати податку

5.Порядок та строки сплати податку визначено пунктами 266.9, 266.10 статті  266 Податкового  кодексу України.

VІ.Базовий податковий  період

6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Додаток 2

                                                                                                до рішення про встановлення ставок  

                                                                                                та пільг із сплати земельного податку

 

                                                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                             рішенням Григорівської сільської ради 

                                                                                             від                        2018 року №

 

ПЕРЕЛІК                                 

пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих

відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового

кодексу України, із сплати земельного податку 1

 

Пільги  встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію з 01 січня 2019 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

3500000000

3525200000

3525281800

Григорівська сільська рада Світловодського району Кіровоградської області

 

 

Група платників, категорія/цільове призначення земельних ділянок

Розмір пільги (відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

Фізичні особи

інваліди першої і другої групи

100

фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років

100

пенсіонери (за віком)

100

ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

100

фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

100

пільга передбачена для вищевказаних фізичних осіб поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

  • для будівництва та обслуговування жилого будинку , господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) не більше як 0,25 гектара;
  • для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як 2 гектари;
  • для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 гектара;
  • для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара

 власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи на період дії єдиного податку четвертої групи

 

100

Юридичні особи

санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів

100

громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менше як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких працівників становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці

 

 

 

100

зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим  органом відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»

бази олімпійської та параолімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України

100

дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки (крім національних те державних дендрологічних парків), освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів  державного або місцевих бюджетів

 

 

100

державні та комунальні дитячі санаторно-курортні заклади та заклади оздоровлення і відпочинку, а також дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій

 

 

100

державні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, центри фізичного здоров’я населення, центри з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацькі спортивні школи, а також центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацькі спортивні школи і спортивні споруди всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, за земельні ділянки, на яких розміщенні їх спортивні споруди

 

 

 

 

100

органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації, військові формування,

утворені відповідно до Законів України, Збройні Сили України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів

 

 

100

__________

1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 281 і 282 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо.

              2 Якщо фізична особа , яка звільнена від сплати земельного податку має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, то така особа до 01 травня поточного року подає письмову заяву у довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки про самостійне обрання/зміни земельної ділянки для застосування пільги.

               3 У разі виключення  установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій, декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

 

                Секретар сільської ради                         Н.Холодова

 

 

 

 

                                                                                                                     Додаток 3

                                                                                                до рішення про встановлення ставок  

                                                                                                та пільг із сплати земельного податку

 

                                                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                             рішенням Григорівської сільської ради 

                                                                                             від                         2018 року №

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про оподаткування земельним податком

на території Григорівської сільської ради на 2019 рік

 

1.Загальні положення

 

     Плата за землю є місцевим податком і впроваджується на підставі пункту 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування» та відповідно до підпункту  14.1.147 пункту 14.1 статті 14, підпункту 265.1.3 пункту 265.1 статті 265 і статей 269-271, 274, 281-282, 284-289 Податкового кодексу України. Плата за землю – обов’язковий платіж у складі податку на майно.

 

2.Платники земельного податку

 

     2.1.Платниками податку є:

-  власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

-  землекористувачі.

     2.2.Особливості справляння податку суб'єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються  главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України.

 

3.Об'єкти оподаткування земельним податком

 

     3.1.Об'єктами оподаткування є:

-  земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

-  земельні частки (паї), які перебувають у власності.

 

4.База оподаткування

 

     4.1.Базою оподаткування земельним податком є:

- нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого статтею 289 Податкового кодексу України;

-  площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено;

-  рішення Григорівської сільської ради від 25.06.2013р. № 178 «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів сіл: Григорівка, Яремівка, Кобзарівка, Оврагове, Перехрестівка».

 

5.Ставки земельного податку

 

     5.1.Ставки земельного податку на території Григорівської сільської ради на 2019 рік встановлюються згідно додатку 1 до рішення про встановлення ставок  та пільг із сплати земельного податку.

 

 

 

6.Пільги щодо сплати земельного податку

 

     6.1.Перелік пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України,  на території Григорівської сільської ради на 2019 рік встановлюються згідно додатку 2 до рішення про встановлення ставок  та пільг із сплати земельного податку.

 

7.Перелік земельних ділянок, які не підлягають

оподаткуванню земельним податком

 

     7.1.Не сплачується податок за:

-  сільськогосподарські угіддя зон радіоактивного забруднення територій, визначених відповідно до закону такими, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (зон відчуження, безумовного (обов’язкового) відселення, гарантованого добровільного відселення і посиленого радіоекологічного контролю), і хімічно забруднених сільськогосподарських угідь, на які запроваджено обмеження щодо ведення сільського господарства;

-  землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;

-  земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур;

-  землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування – землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами,мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв’язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

а)  паралельні об’їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з’їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

б)  майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;

-  земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

-  земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв;

-  земельні ділянки, на яких розташовані дипломатичні представництва, які відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, користуються приміщеннями та прилеглими до них земельними ділянками на безоплатній основі;

-  земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

 

8.Особливості оподаткування земельним податком

 

     8.1.Григорівська сільська рада до 25 грудня 2018 року повинна  подати Світловодському відділенню Олександрійської ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку фізичним та юридичним особам на 2019 рік  за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України. Нові зміни щодо зазначеної інформації необхідно надавати  до 1 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни.

     8.2. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця що настає за місяцем, у якому втрачено це право.

     8.3.Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території. Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

 

9.Податковий період

 

     9.1.Базовим податковим (звітним) періодом для сплати податку є календарний рік.

     9.2.Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

 

10.Порядок обчислення земельного податку

 

     10.1.Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, у сфері будівництва, щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом контролюючого органу подають інформацію, необхідну для обчислення земельного податку, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

     10.2.Платники земельного податку (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають контролюючому органу податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

     10.3.Платник земельного податку має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов'язку подання податкової декларації не пізніше                    20 лютого поточного року, протягом  20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

     10.4.За нововідведені земельні ділянки платник земельного податку подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним. У разі зміни протягом року об'єкта та/або бази оподаткування платник земельного податку подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

     10.5.Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючим органом, який надсилає (вручає) платникові за місцем його реєстрації до 1 липня поточного року податкове повідомлення - рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку визначеному статтею 58 Податкового кодексу України.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника – юридичної особи або фізичної особи до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником - починаючи з місяця, в якому він набув право власності.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника – фізичної особи до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає  (вручає) податкове повідомлення - рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Якщо такий перехід відбувається після 1 липня поточного року, то контролюючий орган надсилає (вручає) попередньому власнику нове податкове повідомлення – рішення. Попереднє податкове повідомлення – рішення вважається скасованим (відкликаним).

Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу для проведення звірки даних щодо:

-  розміру площі земельної ділянки, що перебуває у власності та/або користуванні платника податку;

-  права користування пільгою зі сплати податку;

-  розміру ставки податку;

-  нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей  між даними контролюючого органу та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, користування пільгою, контролюючий орган проводить протягом 10 робочих днів перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення – рішення. Попереднє податкове повідомлення – рішення вважається скасованим (відкликаним).

     10.6.За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:

1) у рівних частинах - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

2) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;

3) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

     10.7.Юридична особа зменшує податкові зобов'язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до пункту 281.1 статті 281 Податкового кодексу України за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.

Такий порядок поширюється на визначення податкових зобов’язань із земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, встановленому Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими керують інваліди з ураженням               опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних інвалідів або дітей – інвалідів, які перевозять інвалідів (дітей – інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату.

 

11.Строк сплати земельного податку

 

     11.1.Власники землі та землекористувачі сплачують земельний податок з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою податок сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

     11.2.Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводяться контролюючим органом щороку до 1 травня.

     11.3.Податкове зобов'язання щодо земельного податку, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

     11.4.Податкове зобов'язання зі сплати земельного податку, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

     11.5.Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення - рішення.

     11.6.При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

     11.7.У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

     11.8.Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

 

 

                   Секретар сільської ради                           Н.Холодова